ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ศึกษาดูงานต่างประเทศ (มหานครโฉงชิ่ง) ประเทศจีน
ชื่ออาจารย์ : นายจิรพงษ์ นามมงคล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2555,15:21  อ่าน 1448 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศึกษาดูงานต่างประเทศ (เซียะเมิน) ประเทศจีน
ชื่ออาจารย์ : นายจิรพงษ์ นามมงคล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2555,15:19  อ่าน 1468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมนักนักเรียนสอบโครงการ สสวท ได้รับเหรียญทอง ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายจิรพงษ์ นามมงคล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2555,15:18  อ่าน 1281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยทางการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียนเอกชน สอนภาษาจีน
ชื่ออาจารย์ : นายจิรพงษ์ นามมงคล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2555,15:17  อ่าน 1611 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย การบริหารพัฒนาผู้เรียน ระดับปริญญาโท
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริญญา บุราณลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2555,15:08  อ่าน 1428 ครั้ง
รายละเอียด..