ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวรัศมี พันธวารี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความเจริญก้าวหน้า ของลูกศิษย์คือหน้าที่ของเรา
ดูผลโหวด
คุณเชื่อใจโรงเรียนจิ้นเตอะ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/02/2011
ปรับปรุง 22/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 726789
Page Views 864322
  กลุ่มโรงเรียนจิ้นเตอะ คลิกที่นี่ ! 

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
2 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
7 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
20 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
21 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
31 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
45 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
46 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
47 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
55 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
67 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
68 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
69 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
70 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
71 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
72 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
73 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
74 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
75 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
76 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
77 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
78 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
79 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
80 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
81 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
82 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
83 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนอักษรเจริญ ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
86 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
92 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
94 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
102 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
103 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
104 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
105 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
106 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
107 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
108 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
109 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
110 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
111 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
112 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
113 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
114 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
115 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
116 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
135 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
136 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
137 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
138 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
139 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
140 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
141 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
142 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
143 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
144 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
145 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
146 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
147 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
148 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
149 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
150 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
151 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
152 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
153 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
154 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
155 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
156 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
157 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
158 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
159 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
160 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
161 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
162 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
163 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
164 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
165 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
166 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
167 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
168 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
169 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
170 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
171 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
172 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
173 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
174 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
175 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
176 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
177 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
178 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
182 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
184 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
185 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
186 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
187 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
188 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
189 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
190 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
191 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
193 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
202 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
203 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
204 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
205 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
206 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
207 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
208 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
209 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
210 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
211 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
212 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
213 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
214 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
215 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
216 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
217 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
218 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
219 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
220 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
221 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
222 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
223 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
224 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
225 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
226 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
227 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
228 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
229 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
235 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
237 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
238 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
240 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
242 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
243 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
244 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
245 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
246 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
247 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
248 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
249 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
256 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
257 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
258 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
259 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
260 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
261 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
262 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
263 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
264 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
265 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
266 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
267 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
268 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
269 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
270 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
271 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
272 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
273 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
274 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
275 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
276 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
277 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
278 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
279 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
280 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
281 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
282 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
283 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
284 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
285 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
286 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
287 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
288 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
289 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
290 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
292 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
293 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
294 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
295 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
296 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
297 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
298 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
299 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
300 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
301 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
302 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
303 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
304 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
305 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
306 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
307 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
308 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
309 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
310 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
311 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
312 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
313 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
314 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
315 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
316 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
317 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
318 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
319 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
320 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
321 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
322 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
323 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
324 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
325 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
326 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
327 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
328 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
329 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
330 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
331 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
332 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
333 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
334 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
335 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
336 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
337 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
338 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
339 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม