ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวรัศมี พันธวารี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความเจริญก้าวหน้า ของลูกศิษย์คือหน้าที่ของเรา
ดูผลโหวด
คุณเชื่อใจโรงเรียนจิ้นเตอะ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/02/2011
ปรับปรุง 09/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 715692
Page Views 847553
  กลุ่มโรงเรียนจิ้นเตอะ คลิกที่นี่ ! 

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
2 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
5 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
18 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
21 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
31 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
45 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
46 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
47 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
51 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
67 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
68 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
69 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
70 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
71 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
72 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
73 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
74 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
75 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
76 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
77 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
78 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
79 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
80 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
81 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
82 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
83 โรงเรียนอักษรเจริญ ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
86 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
91 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
92 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
94 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
102 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
103 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
104 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
105 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
106 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
107 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
108 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
109 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
110 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
111 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
112 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
113 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
114 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
115 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
116 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
129 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
136 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
137 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
138 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
139 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
140 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
141 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
142 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
143 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
144 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
145 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
146 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
147 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
148 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
149 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
150 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
151 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
152 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
153 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
154 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
155 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
156 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
157 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
158 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
159 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
160 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
161 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
162 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
163 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
164 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
165 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
166 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
167 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
168 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
169 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
170 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
171 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
172 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
173 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
174 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
175 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
176 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
177 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
178 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
181 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
184 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
185 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
186 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
187 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
188 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
189 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
190 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
191 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
192 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
202 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
203 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
204 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
205 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
206 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
207 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
208 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
209 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
210 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
211 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
212 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
213 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
214 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
215 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
216 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
217 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
218 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
219 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
220 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
221 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
222 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
223 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
224 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
225 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
226 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
227 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
228 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
229 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
230 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
238 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
240 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
241 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
242 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
243 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
244 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
245 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
246 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
247 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
248 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
256 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
257 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
258 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
259 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
260 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
261 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
262 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
263 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
264 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
265 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
266 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
267 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
268 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
269 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
270 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
271 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
272 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
273 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
274 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
275 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
276 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
277 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
278 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
279 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
280 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
281 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
282 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
283 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
284 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
285 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
286 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
287 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
288 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
289 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
290 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
292 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
293 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
294 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
295 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
296 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
297 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
298 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
299 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
300 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
301 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
302 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
303 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
304 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
305 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
306 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
307 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
308 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
309 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
310 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
311 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
312 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
313 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
314 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
315 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
316 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
317 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
318 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
319 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
320 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
321 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
322 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
323 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
324 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
325 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
326 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
327 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
328 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
329 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
330 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
331 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
332 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
333 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
334 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
335 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
336 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
337 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
338 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
339 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม