ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวรัศมี พันธวารี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความเจริญก้าวหน้า ของลูกศิษย์คือหน้าที่ของเรา
ดูผลโหวด
คุณเชื่อใจโรงเรียนจิ้นเตอะ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/02/2011
ปรับปรุง 04/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 749286
Page Views 894827
  กลุ่มโรงเรียนจิ้นเตอะ คลิกที่นี่ ! 

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
2 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
7 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
13 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
21 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
31 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
45 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
46 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
47 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
60 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
67 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
68 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
69 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
70 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
71 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
72 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
73 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
74 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
75 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
76 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
77 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
78 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
79 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
80 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
81 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
82 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
83 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
84 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนอักษรเจริญ ดุสิต ดุสิต
86 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
92 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
94 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
102 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
103 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
104 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
105 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
106 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
107 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
108 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
109 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
110 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
111 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
112 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
113 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
114 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
115 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
116 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
136 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
137 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
138 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
139 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
140 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
141 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
142 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
143 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
144 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
145 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
146 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
147 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
148 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
149 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
150 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
151 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
152 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
153 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
154 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
155 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
156 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
157 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
158 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
159 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
160 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
161 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
162 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
163 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
164 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
165 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
166 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
167 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
168 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
169 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
170 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
171 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
172 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
173 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
174 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
175 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
176 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
177 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
178 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
183 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
184 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
185 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
186 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
187 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
188 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
189 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
190 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
191 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
196 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
202 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
203 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
204 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
205 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
206 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
207 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
208 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
209 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
210 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
211 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
212 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
213 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
214 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
215 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
216 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
217 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
218 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
219 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
220 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
221 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
222 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
223 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
224 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
225 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
226 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
227 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
228 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
229 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
238 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
240 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
242 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
243 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
244 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
245 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
246 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
247 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
248 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
256 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
257 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
258 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
259 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
260 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
261 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
262 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
263 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
264 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
265 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
266 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
267 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
268 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
269 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
270 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
271 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
272 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
273 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
274 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
275 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
276 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
277 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
278 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
279 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
280 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
281 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
282 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
283 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
284 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
285 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
286 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
287 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
288 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
289 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
290 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
292 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
293 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
294 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
295 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
296 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
297 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
298 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
299 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
300 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
301 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
302 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
303 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
304 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
305 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
306 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
307 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
308 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
309 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
310 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
311 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
312 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
313 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
314 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
315 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
316 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
317 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
318 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
319 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
320 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
321 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
322 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
323 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
324 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
325 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
326 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
327 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
328 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
329 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
330 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
331 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
332 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
333 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
334 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
335 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
336 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
337 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
338 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
339 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม