ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้โควิด-19 (อ่าน 3451) 12 มิ.ย. 63
ขอเชิญสักการะ ศาลเจ้ากวนอู (อ่าน 10592) 08 ก.ย. 55
ระเบียบการ (อ่าน 6607) 01 พ.ค. 55
ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนจิ้นเตอะ (อ่าน 9737) 07 มิ.ย. 54
ประกาศรับสมัคร นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7985) 04 เม.ย. 54