สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  ตราประจำโรงเรียน

วงกลม                   วงศ์ตระกูล

แฉก             สร้างคุณธรรมเพื่อรักษาชื่อเสียง

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 7.86 KB