ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 60 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันพุธ ที่1 พฤศจิกายน 2560
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
วันพุธ ที่1 พฤศจิกายน 2560