ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จงเจตน์ ญอง (เสี่ยวจู)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 10
อีเมล์ : zhongchet@poomjit.com
เว็บไซต์ : moui.net
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : จิ้นเตอะ
ตำแหน่ง : ครูสอน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียน จิ้นเตอะ เชต สาทร กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 พ.ค. 2557,01:36 น.   หมายเลขไอพี : 27.130.191.63


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล